Thuốc diệt muỗi và côn trùng ALÉ 10SC

Thuốc diệt muỗi và côn trùng ALé 10SC không mùi, không gây hoen ố trên chất liệu vải sợi, không để lại vết trên bề mặt sau khi phun.Thuốc diệt muỗi và côn trùng Alé 10SC tồn lưu dài lâu trên mọi bề mặt, đặc biệt là các bề mặt có tính chất kiềm và tính hấp thụ cao như vôi, xi măng