Thuốc diệt muỗi và côn trùng AQUA RESIGEN 10.4EW

Aqua Resigen 10.4EW là hợp chất đậm đặt có tác dụng tiêu diệt hiệu quả các loại côn trùng. Sử dụng phun bên tồn lưu bên trong và bên ngoài lên các bề mặt có độ tồn lưu cao,nơi côn trùng đậu hay bò ngang qua. Các khu vực nhạy cảm cần phải phun 2 lần trong 1 tháng để có thể tiêu diệt côn trùng mới nở trước khi chung sinh sản.