ZAPS – Gel diệt gián Đức xuất xứ hàn quốc

Gel ZAPS là loại gel dạng tuýp diệt được loại gián Đức là loài gián nhỏ thường có trong nhà bếp, chúng sinh sản rất nhanh, chạy rất nhanh chúng rất khó tiêu diệt bằng các loại thuốc tồn lưu. ZAPS sẽ giúp bạn làm điều đó một cách dễ dàng mà không cần phải dọn dẹp nhiều.