Thuốc diệt gián tận gốc Optigard Cockroach

Thuốc diệt gián hữu hiệu Optigard Cockroach đến từ Thụy Sĩ, Kiểm soát phổ rộng các loại gián bao gồm: Gián Đức, chủng hường và chủng đã kháng, gián Mỹ, gián Phương Đông.