Thuốc diệt kiến Optigard 100AB

Bả diệt kiến tận gốc, hay còn gọi là thuốc diệt kiến tận gốc là 1 chế phẩm độc đáo giúp tiêu diệt kiến nhanh chóng và an toàn. Chế phẩm optigard AB 100 giúp tiêu diệt kiến trong khu vực không thể phun tồn lưu.