Thuốc diệt chuột STORM, thuốc diệt chuột sinh học

Công ty diệt côn trùng TPHCM chuyên cung cấp thuốc diệt chuột sinh học STORM có tác dụng tiêu diệt chuột mạnh mẽ, chuột chết ngay khi ăn thuốc và uống nước, an toàn đối với các động vật khác và đặc biệt ” chuột chết không hôi”