Thuốc diệt ruồi xanh RADO

Thuốc diệt ruồi Rado Ruồi Xanh được sản xuất dạng hạt hòa tan nên có thể sử dụng tốt trong các trường hợp cho rắc, làm bả hoặc phun thuốc diệt ruồi vào các khu vực đang bị ruồi.