Thuốc diệt muỗi và côn trùng Maxxthor 100 – Ensystex Mỹ

Thuốc diệt muỗi và côn trùng MAXXTHOR 100 là sản phẩm diệt các loại côn trùng với độ tồn lưu dài và mạnh mẽ trong việc diệt ruồi, diệt muỗi, diệt kiến, diệt gián,… được nhập khẩu trực tiếp từ mỹ.