Thuốc diệt muỗi và côn trùng MAP ORA 70EC

Thuốc diệt muỗi và côn trùng MAP ORA 70EC hoặc MAP ORA 70OD là loại thuốc diệt muỗi và côn trùng tốt nhất hiện nay khi các loại thuốc khác xử lý muỗi và côn trùng không hết ( hay còn gọi là kháng thuốc) một cách triệt tiêu muỗi 100%.