Hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil bị cấm sử dụng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa ban hành Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.