Kèm theo Quyết định 501, 228 loại thuốc thương phẩm có chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và 152 loại thuốc thương phẩm có chứa hoạt chất Fipronil (trong đó có 10 loại thuốc thương phẩm có chứa cả hai hoạt chất này).Theo quyết định này các loại thuốc có chứa hai hoạt chất trên được phép sản xuất nhập khẩu tối đa một năm và buôn bán, sử dụng tối đa hai năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Riêng thủ tục đăng ký các loại thuốc BVTV có chứa hai hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil sẽ tạm ngưng ngay từ ngày Quyết định có hiệu lực là 12-2-2019.

Các loại thuốc diệt mối và phòng trừ mối đang có hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil đang có trên thị trường như:
1. Thuốc diệt mối LENFOS 50EC.
2. Thuốc diệt mối MAP SEDAN 48EC.
3. Maxfos 50EC
4. Agenda 25EC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *