Diệt côn trùng tại quận 11 TPHCM

Công ty diệt côn trùng Trung Gia Phát nhận diệt côn trùng tại quận 11 bao gồm diệt muỗi tại quận 11, diệt ruồi tại quận 11, diệt kiến tại quận 11, diệt gián tại quận 11 và một số loại côn trùng khác.